Víctor Font i Toni Freixa signen un conveni amb 20 mesures per a l’impuls de l’Àrea Social del Barça

Els candidats a la presidència del Futbol Club Barcelona Víctor Font i Toni Freixa han signat un conveni amb l’associació Seguiment FCB per a l’impuls de 20 mesures destinades, bàsicament, a l’Àrea Social de l’entitat. Tanmateix, el document també inclou d’altres aspectes d’interès general, com ara el model de propietat del Barça, la durada del mandat, l’ús preferent del català -tal com marquen els Estatuts- o la necessitat de fer les gestions necessàries per modificar el requisit d’haver d’aportar un aval multimilionari per poder accedir a la presidència.

Toni Freixa ha signat el conveni de manera íntegra, mentre que Víctor Font ha fet una única modificació. En l’apartat setè, on s’insta els candidats a mantenir «una relació fluida i periòdica» amb Seguiment FCB, ha preferit utilitzar la fórmula «amb els col·lectius de socis existents i específicament amb la nostra associació», per tal de remarcar el seu compromís amb altres grups d’opinió d’essència barcelonista.

Precisament, aquest punt setè ha estat pràcticament l’única discrepància amb la candidatura de Joan Laporta que, tot i això, i de la mateixa manera que va decidir el 2015, ha optat per declinar firmar el nostre document a última hora. Malgrat trobar «oportú i necessari que el president i la Junta estiguin fiscalitzats pels socis», no vol donar «exclusivitat a cap col·lectiu». En aquest sentit, l’única signatura que ha donat durant la campanya electoral és a la Confederació Mundial de Penyes, en concret pel projecte Penyes segle XXI 2021-2026, que també han signat els altres dos candidats.

Seguiment FCB es mostra molt agraït per la confiança de les candidatures de Víctor Font i Toni Freixa, mentre que també confia en la sensibilitat de Joan Laporta amb l’Àrea Social, en cas de ser elegit president, vista la bona entesa en la reunió que vam mantenir amb ell quan tenia la condició de precandidat i el contingut del seu programa electoral.

La conclusió del debat del 41è Congrés Mundial de Penyes de diumenge, en el qual Seguiment FCB va participar en qualitat de col·laborador, és que, passi el que passi en les eleccions del 7 de març, les qüestions socials faran un pas endavant en la relació de prioritats de la governança del Barça.

A continuació us relacionem els 20 compromisos signats tant per Víctor Font com per Toni Freixa:

Primer.- A garantir la propietat social del club per sobre de qualsevol eventualitat i a evitar qualsevol tipus de risc econòmic i/o legal que pugui desencadenar la conversió del club en Societat Anònima Esportiva.

Segon.- A iniciar un procés de revisió estatutària que redueixi la durada del mandat de la Junta, establert actualment en sis anys naturals.

Tercer.- A defensar l’ús preferent del català al club i als seus mitjans de comunicació, tals com les xarxes socials, d’acord al que estableix l’article 6è dels Estatuts.

Quart.- A buscar el consens de l’Assemblea de Compromissaris davant de qualsevol hipotètica pujada dels preus dels abonaments més enllà de l’IPC.

Cinquè.- A instar les administracions competents a canviar la legislació per reduir els avals patrimonials necessaris per presentar-se a les eleccions a la presidència del Barça.

Sisè.- A garantir la independència i funcionalitat del Síndic dels Socis i de les comissions Econòmica-Estatutària i de Disciplina per fer més efectius els mecanismes de fiscalització interna del club i, d’aquesta manera, reduir el risc de denúncies judicials per part d’un o més socis.

Setè.- A mantenir una relació fluida i periòdica amb la nostra associació, la qual també es compromet i s’obliga a col·laborar amb el club en totes les qüestions d’àmbit social (Toni Freixa). / A mantenir una relació fluïda i periòdica amb els col·lectius de socis existents i específicament amb la nostra associació, la qual també es compromet i s’obliga a col·laborar amb el club en totes les qüestions d’àmbit social (Víctor Font).

Vuitè.- A mantenir i potenciar el projecte d’FCB Desplaçaments, tot destinant els recursos econòmics i comunicatius necessaris per a un coneixement i creixement d’ús exponencial per part de tota la nostra massa social.

Novè.- A mantenir i potenciar el projecte de l’Espai d’Animació (en aspecte administratiu, de mosaics i tifos i relació amb altres departaments), tot establint mecanismes de creixement entre la massa social més jove i augmentant la seva valoració i reputació tant entre la resta dels socis com entre el primer equip de futbol.

Desè.- A facilitar la compra d’una samarreta del primer equip de futbol per soci i temporada amb un descompte del 50% durant un període determinat amb suficient antelació i comunicació.

Onzè.- A donar prioritat a l’Àrea Social davant de qualsevol conflicte competencial amb els altres estaments executius del club.

Dotzè.- A fomentar la participació amb veu i vot d’entitats com Seguiment FCB en l’Assemblea de Compromissaris, a partir de la presentació d’una sèrie d’avals que acreditin la nostra representativitat així com d’altres col·lectius i socis.

Tretzè.- A establir tots els mecanismes possibles per combatre la revenda d’abonaments i d’entrades, tant per als partits a casa com per als desplaçaments, especialment les finals.

Catorzè.- A fomentar la presència de socis no abonats al Camp Nou, al Palau Blaugrana i a l’estadi Johan Cruyff amb preus més populars, paquets familiars per a un o diversos partits i períodes protegits de compra.

Quinzè.- Dotar de la màxima transparència i agilitat el procés de Llista d’Espera per tenir un abonament al Camp Nou i/o al Palau Blaugrana.

Setzè.- A minimitzar l’impacte sobre els abonats durant la remodelació del Camp Nou i del Palau Blaugrana i a tenir en compte l’Espai d’Animació de manera prioritària en la seva execució. També a procurar que, en la mesura del possible, en l’inevitable procés de reubicació de seients, les zones més properes als espais d’animació siguin ocupades per persones sensibles al projecte, per tal d’incrementar l’efecte eco.

Dissetè.- A fer pública l’elecció del representant dels seguidors del Futbol Club Barcelona davant la UEFA.

Divuitè.- A fer més àgil el sistema del Passaport Infantil per als infants de 0 a 8 anys tot trobant solucions per als de 9 a 14, que actualment tenen accés a una entrada gratuïta previ registre al web del club sis dies abans de cada partit i fins a exhaurir existències.

Dinovè.- A distribuir de manera ponderada de les entrades per a les finals d’acord amb criteris objectius i publicats a principis de temporada d’implicació amb el club.

Vintè.- A crear una borsa de treball per a socis, oferint-los la prioritat de treballar per al club a igualtat de condicions, vist que el coneixement de la institució hauria de ser un requisit imprescindible.

Deixa un comentari