Relació d'algunes de les entitats incloses al Cens d'entitats de foment de la llengua catalana, entre les que hi ha Seguiment FCB

Seguiment FCB entra al Cens d’entitats de foment de la llengua catalana

L’associació Seguiment FCB és una de les organitzacions que ha passat a formar part del Cens d’entitats de foment de la llengua catalana aquest 2020. La llista, renovada cada any per la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, agrupa entitats privades sense finalitat de lucre, organitzacions sindicals i empresarials, col·legis professionals i altres corporacions de dret públic que duen a terme activitats per fomentar l’ús de la llengua catalana. D’aquesta manera, Seguiment FCB assumeix la responsabilitat de seguir defensant l’ús preferent del català dins de l’univers del Futbol Club Barcelona, però ara de manera pública i acreditada.

L’article 6è dels Estatuts del Barça del 2018 estableix clarament que “la llengua pròpia del FC Barcelona és el català i, com a tal, és la que s’utilitza de manera normal i preferent en totes les activitats del Club”. No obstant això, aquesta norma no sempre es compleix, tenint en compte l’ordre invers (anglès, castellà, català) que presenten els perfils oficials del club en algunes xarxes socials (Facebook i Instagram) o, també, segons quines interaccions dels socis amb personal subcontractat que dona serveis en indrets com ara l’Estadi o la Botiga.

Seguiment FCB entén que el Barça és una entitat globalitzada i que la pluralitat lingüística no només és necessària des del punt de vista econòmic i estructural, sinó que també s’adiu amb els valors reflectits en el seu himne (“tant se val d’on venim, si del Sud o del Nord”). Tanmateix, aquesta deferència assistencial no pot anar en detriment de la preeminència del català, que ha de ser exigible, en la mesura del possible, en tots els estaments de l’entitat. En aquest sentit, la nostra associació insistirà que el club faci tot el possible perquè els jugadors i tècnics de totes les seccions coneguin la llengua catalana i, en la mesura del possible, la facin servir.

Malgrat que tots els socis del Barça poden, i seguiran podent, ser associats de Seguiment FCB de manera gratuïta, la presència de l’associació al Cens d’entitats de foment de la llengua catalana obre la porta a què qualsevol donació a la nostra entitat per part de residents al Principat de Catalunya desgravi en l’impost sobre la renda de les persones físiques. En concret, un 15% de la quantitat aportada a Seguiment FCB, sempre que no superi el 10% de la quota íntegra autonòmica de cada contribuent.

Deixa un comentari