Adhesió al vot de censura iniciat contra tota l’actual Junta Directiva de l’FC Barcelona

Participants en la Moció de Censura 2020

Per decisió democràtica de tots els associats de Seguiment FCB, la nostra associació s’ha adherit a la moció de censura iniciada contra tota l’actual Junta Directiva de l’FC Barcelona, conjuntament amb altres grups d’opinio i de participació barcelonistes. A continuació us oferim la declaració pública #MésQueUnaMoció presentada durant el dia d’avui: Els sotasignants, que representem … Llegiu més Adhesió al vot de censura iniciat contra tota l’actual Junta Directiva de l’FC Barcelona